بازار آهن آلات
  • در حال حاضر بازار آهن الات دچار التهاب شده و قیمت عرضه در بورس و بازار آزاد متفاوت است، به طوری که بازار سوداگری راه افتاده و دلال ها با قیمت بالاتر آهن الات را در بازار آزاد عرضه می کنند.