بارندگی در مشهد
  • محسن عراقی‌زاده:

    مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی عنوان کرد: میانگین بارندگی در استان خراسان رضوی در سال زراعی تاکنون ۱۱۸ میلیمتر گزارش شده که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۰ درصد و نسبت به مدت مشابه دوره آماری ۴۱ درصد کاهش یافته است.

  • محسن عراقی‌زاده:

    مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: از ابتدای مهرماه پارسال تاکنون تنها ۹۴ میلیمتر باران در مشهد باریده است و وضعیت کم بارشی تا پایان سال زراعی جاری بر استان خراسان رضوی حاکم خواهد بود.