انجمن واردکننده های خودرو
  • عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با موج مطرح کرد؛

    ولی ملکی گفت: موضوع واردات خودرو نیازمند تصمیم گیری از سوی سران سه قوه و ستاد تنظیم بازار است و مجلس به این مقوله ورود نمی کند، هرچند در شرایط کنونی موضوع واردات خودرو بدون خروج ارز از سوی انجمن واردکننده های خودرو پیشنهاد شده است.