امیردریادار حسین خانزادی
  • دریادار خانزادی:

    فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: غلبه بر کرونا با همدلی و مشارکت همه مردم میسر است و ما نیز امکانات بهداشتی، درمانی، تجهیزاتی و انسانی خود را در این زمینه بر پایه تدابیر صورت گرفته، به میدان آورده‌ایم.