استقلال تایوان از چین
  • "تسای اینگ ون" رئیس جمهور تایوان از 3 کشور منطقه پاسیفیک در این ماه بازدید خواهد کرد. این سفر در راستای تحکیم مناسبات تایوان با این کشورها صورت می گیرد. این اقدام همزمان با تشدید فشارها به دولت تایوان از سوی دولت چین صورت می گیرد.

  • تایوان:

    مقام های تایوانی در اظهار نظری اعلام کردند که در برابر فشار های روزافزون چین علیه کشورشان تسلیم نخواهند شد. چینی ها مدت هاست که تایوان را نه یک سرزمین مستقل بلکه بخشی از سرزمین خود قلمداد می کنند.