استاندارد و تحقیقات استان ایلام
  • مهناز همتی:

    مدیرکل استاندارد و تحقیقات استان ایلام گفت: یکی از وظایف اصلی سازمان ملـی استـاندارد نظـارت بر کیفیـت کالاهای صـادراتی و وارداتی است که این مهم در مرز بین المللی مهران به صورت ویژه مورد توجه است.