ارز رسمی کشور
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    به تازگی بسیاری از کارشناسان ضروروت ارز تک نرخی را اعلام کرده اند که موفقیت آن به چگونگی اجرای آن بستگی دارد، زیرا سیاست دلار تک نرخی با قیمت 4200 تومان سال گذشته هرچند برای جلوگیری از بازار سیاه ارز و افزایش نقدینگی در کشور بود، اما تبعاتی همچون فساد و رانت در واردات کالاهای مختلف را به همراه داشت و شاید هنوز اثرات زیانبار آن در بدنه اقتصاد کشور باقی مانده است.