آیین اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت،