آیت الله جعفر سبحانی
  • سخن نسبت داده شده به آیت الله سبحانی پیرامون شکست کرونا توسط جن در فضای مجازی تکذیب شد.

  • آیت الله سبحانی:

    آیت الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید گفت: منبرهای تعلیمی و تبلیغی که شراب خوار را پای منبر توبه می داد، بی نماز را با نماز می کرد و رباخوار را ترک می داد، کم شده است.

  • موضع آیت الله سبحانی در خصوص فیلترینگ تلگرام؛

    آیت الله سبحانی گفت: برخی می‌گویند چرا تلگرام را بستید، بگذارید آزاد باشد؛ پس هروئین و مواد مخدر هم باید آزاد باشد در حالی که آزادی در چارچوب سلامت جسمی و روحی انسان معنا دارد؛ بنابراین کار قوه قضائیه کار درستی است.

  • انتقاد آیت الله سبحانی از تعطیلی های حوزه:

    آیت الله سبحانی گفت: متأسفانه مسأله تعطیلی به حوزه ها نیز سرایت کرده است و با این تعطیلی های بسیار، بعید است که حوزه بتواند مانند شیخ عبدالکریم حائری تربیت کند، مسؤولان باید برای معضل تعطیلات زیاد حوزه چاره اندیشی کنند