آیت‌الله سید احمد حسینی خراسانی
  • آیت‌الله سید احمد حسینی خراسانی:

    عضو مجلس خبرنگاران رهبری عنوان کرد: کاندیدا‌ها باید ادب، فرهنگ، دیانت، اخلاق، پایبندی به ارزش‌ها، وفاداری به قانون اساسی و پایداری در راه شهیدان را رعایت کنند.