آوازه خوان
  • مرثیه‌ای برای سرمایه‌های هنری اردبیل؛

    اسماعیل مهدوی آذر، میوه‌فروشی خوش‌صدا است که هرگز نتوانست از صدایش برای شهره شدن بهره ایی ببرد و هنر کم نظیرش را به گوش همه دنیا برساند، او در واقع مجسمه متحرکی از استعدادهایی است که در تمامی حوزه‌ها از فرهنگ و هنر تا علوم نظری و طبیعی هر روز و هر ساعت در حال تولد و مرگ هستند.