آلودگی آب شهر شیراز
  • استاندار فارس در جلسه ستاد مدیریت بحران خبر داد:

    استاندار فارس گفت: متاسفانه در سیل امروز شیراز هم فوتی داشتیم و هم آسیب دیده که بازماندگان و مصدومین به منظور اسکان، تغذیه و درمان به مراکز مناسب انتقال داده شده اند.