آخرین تاریخ رند قرن
  • گزارش خبرگزاری موج از تولد لاکچری ترین نوزادان ایرانی در آخرین تاریخ رند قرن:

    با وجودیکه پزشکان و معاون وزیر بهداشت اعلام کرده اند که تولد نوزادان زودرس به بهانه متولد شدن آنها در 99/9/9 می تواند تبعات جسمی و روحی فراوانی را برای مادر و فرزند به دنبال داشته باشد اما برخی از والدین همچنان از هر ترفندی استفاده کردند تا نوزادشان در این آخرین تاریخ رند قرن متولد شود!