انحراف یک دستگاه مینی بوس در زارچ 10 نفر مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، سازمان اورژانس یزد اعلام کرد: یک دستگاه مینی بوس از مسیر سرچشمه شهر زارچ منحرف و با یک واحد مسکونی برخورد کرد و 10 نفر مصدوم برجای گذاشت.

بر اساس این گزارش، مصدومان با چهار دستگاه آمبولانس به بیمارستان های افشار یزد و بیمارستان شهید رهنمون یزد منتقل شدند.

علت وقوع این حادثه در دست برزسی است و حال عمومی مصدومین رضایت بخش گزارش شده است.