استاندار یزد گفت: با توجه به مشکلی که در زمینه حمل و نقل بار بین کامیون داران و حتی واحدهای تولیدی وجود دارد مقرر شده تا واحدهای تولیدی برای حمل بار در سامانه ای که تعریف شده ثبت نام کنند و کامیون مورد نیاز را از این طریق درخواست کنند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمدعلی طالبی استاندار یزد در سی و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یزد اظهار داشت: لازم است بخش خصوصی در صنعت و دانشگاه ارتباط قوی تری داشته باشند و بتوانند در این زمینه راهگشای مشکلات استان شوند.

طالبی با ارزیابی مثبت از طرح فرصت‌کاری ارائه شده توسط دانشگاه یزد نیز عنوان کرد: این طرح فرصتی مناسب برای کارورزی بوده و تمرینی برای دانشجویان محسوب می شود تا بتوانند بعد از تحصیل وارد بازار کار شوند.

ارتباط صنعت و دانشگاه در یزد خیلی کمرنگ است

وی با تاکید بر تلاش جدی برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه ادامه داد: در یزد ارتباط صنعت و دانشگاه خیلی کمرنگ است، دانشگاه یزد، دانشگاه علمی-کاربردی و بنیاد نخبگان اراده ای جدی برای تقویت این بخش دارند لذا باید از این فرصت پیش آمده در بخش صنعت و تولید استان بیشترین استفاده صورت گیرد.

وی همچنین درباره مشکلات مطرح شده پیرامون حمل بار در بین واحدهای تولیدی استان اظهار داشت: کامیون داران از تبعیض در تخصیص بار به عنوان یک رانت در برخی واحدهای تولیدی گلایه داشتند و معتقد بودند که چنین رانتی در شرکت های حمل و نقل وجود دارد.

طالبی افزود: با توجه به مشکلی که در زمینه حمل و نقل بار بین کاموین داران و حتی واحدهای تولیدی وجود دارد مقرر شده تا واحدهای تولیدی برای حمل بار در سامانه ای که تعریف شده ثبت نام کنند و کامیون مورد نیاز را از این طریق درخواست کنند.

وی همچنین درباره پروژه های نیمه تمام گفت: هر ماه باید گزارش کار این پروژه ها ارائه شود.