طرح آبرسانی به تهران از سد تنظیمی امیرکبیر به عنوان مهمترین طرح پدافندی انتقال آب شرب در حال اجراست، با این طرح آب رودخانه کرج هیچگاه قطع نخواهد شد و حق زیست محیطی این رودخانه براساس جدول توافق شده با سازمان حفاظت محیط زیست و مصوبه هیات وزیران رهاسازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، عادل ساعدی مجری طرح آبرسانی به تهران از سد تنظیمی امیرکبیر گفته است: طرح آبرسانی به شهر تهران از سدتنظیمی امیر کبیر به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های پدافند غیرعامل در حوزه آب شرب پایتخت با لحاظ اصول پدافند غیر عامل از جمله استحکام سازی سیستم‌های فرسوده انتقال و تصفیه آب شرب قدیمی، ایجاد سیستم‌های پشتیبان انتقال آب برای سیستم‌های موجود و با رعایت سایر اصول پدافند غیرعامل از جمله پراکندگی و اختفا در قالب پروژه‌های تونل انتقال به طول 29.5 کیلومتر با آبگیر مربوطه، فاز اول تصفیه خانه ششم تهران به ظرفیت 7.5 متر مکعب در ثانیه و کانال سرریز تصفیه خانه ششم آب تهران در حال اجرا است.

طرحی با رعایت کامل ملاحظات زیست محیطی

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی و مطالعات فنی مهندسی و زیست محیطی پروژه تونل انتقال آب از سد تنظیمی امیرکبیر به تهران در سال 1381 توسط مهندسین مشاور ذیصلاح انجام و پس از تصویب مطالعات در مراجع ذیربط از جمله هیات دولت، تونل مذکور با لحاظ تمامی ابعاد و آثار اجرایی پروژه در مطالعات خود، بر اساس مقررات و بخشنامه‌های جاری کشور و با رعایت کامل ملاحظات زیست محیطی احداث شده است.

هدف اصلی احداث تونل

وی  هدف اصلی از احداث تونل انتقال آب از سد تنظیمی امیر کبیر به تهران را افزایش ایمنی و رعایت اصول پدافند غیرعامل در تأسیسات تأمین، انتقال و تصفیه آب شرب تهران به عنوان پایتخت کشور عنوان کرد و گفت: بر این اساس، طرح آبرسانی به تهران از سد تنظیمی امیر کبیر به عنوان یک پروژه مهم و حیاتی برای تهران، با هدف ایجاد سیستم جدید انتقال و تصفیه آب شرب شهر تهران در کنار سیستم‌های موجود که بیش از 50 سال از بهره برداری آن‌ها می‌گذرد، با رعایت رقم تخصیص‌های قبلی آب تهران از سد امیرکبیر، در دست احداث است.

حذف آلاینده‌های  موجود در حاشیه آب رودخانه کرج

ساعدی با اشاره به مزایای اجرای این طرح تصریح کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، کاهش هزینه‌های بسیار بالای پمپاژ آب، بهره برداری و نگهداری از سیستم‌های انتقال و تصفیه موجود آب شرب شهر تهران است که با اجرای این طرح، آبرسانی به تصفیه خانه ششم و مناطق شهری تهران در ارتفاع بالاتر از رقوم تحت پوشش تصفیه خانه موجود در غرب پایتخت، بدون نیاز به پمپاژ و به صورت کاملاً ثقلی صورت خواهد گرفت و به دنبال تحقق اهداف اصلی طرح، حذف آلاینده‌های  موجود در حاشیه آب رودخانه کرج به عنوان یک دستاورد جنبی در کنار اهداف اصلی حاصل می‌شود.

آب رودخانه کرج هیچگاه قطع نخواهد شد

مجری طرح آبرسانی به تهران از سد تنظیمی امیرکبیر با بیان اینکه نیاز آبی اکولوژیک رودخانه کرج در محدوده پایین دست سد تنظیمی امیر کبیر بر اساس مطالعات زیست محیطی انجام شده است یادآور شد:  الگوی مورد تفاهم وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست تعیین شده و پس از بهره برداری از تونل یادشده، آب رودخانه کرج هیچگاه قطع نخواهد شد و نه تنها حقابه زیست محیطی این رودخانه بر اساس جدول توافق شده با سازمان حفاظت محیط زیست و مصوبه هیات وزیران رهاسازی خواهد شد، بلکه بخشی از آب بین راهی در حدفاصل سد تنظیمی امیرکبیر و آبگیر بیلقان، به رودخانه کرج اضافه شده و حقابه‌های شرب شهر کرج و کشاورزی نیز بدون هیچگونه تغییر در میزان حقابه ها در این مسیر جریان پیدا خواهد کرد.

ناچیز بودن میزان نفوذ آب‌های سطحی در طول مسیر    

وی دررابطه با نگرانی‌های مطرح شده در خصوص چشمه‌های موجود در مسیر تونل، سرچشمه‌های رودخانه کرج  و تغذیه سفره آب‌های زیرزمینی محدوده این رودخانه، افزود: با توجه به اینکه تونل مذکور به صورت مکانیزه و کاملا آب بند اجرا شده است، با لحاظ میانگین قطر و مقطع تونل هیچگونه خطری متوجه چشمه‌های مسیر تونل نیست. همچنین بر اساس مطالعات هیدرولوژی و هیدروژئولوژی، سرچشمه‌های رودخانه کرج در بالادست مخزن سد کرج واقع شده‌اند و به دلیل سطح محدود و ضخامت کم آبرفت رودخانه‌ای و بالا بودن سنگ کف و رسوبات ناتراوا و سرعت نسبتاً بالای آب در حدفاصل سد امیرکبیر تا آبگیر بیلقان، میزان نفوذ آب‌های سطحی در طول مسیر فوق بسیار ناچیز بوده و آبخوان منطقه عمدتاً از سایر جبهه‌ها و مؤلفه‌های ورودی زیرزمینی تغذیه می‌شود. دلیلی که این ادعا را ثابت می‌کند این است که مطابق داده‌های مربوط به اندازه‌گیری‌های انجام شده، میزان آب اندازه گیری شده در آبگیر بیلقان برابر مجموع آب رها شده از سد و آب بین راهی است.

 

ارائه برنامه‌های مدیریت زیست محیطی در صورت اثرات نامطلوب

مجری طرح آبرسانی به تهران از سد تنظیمی امیرکبیر با تاکید بر اینکه اثرات این طرح بر اکوسیستم رودخانه کرج توسط مهندسین ذیصلاح مشاور زیست محیطی به طورمستقل مطالعه و مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در این مطالعات اثرات و پیامدهای عملیات اجرایی و بهره‌برداری از تونل یاد شده بر محیط زیست و اکوسیستم منطقه از جمله درختان، باغات و ماهی‌های داخل رودخانه کرج مورد بررسی قرار گرفته و راهکارها و برنامه‌های مدیریت زیست محیطی جهت رفع و یا تقلیل اثرات سوء و نامطلوب احتمالی ارائه شده است.

رهاسازی حقابه زیست محیطی، کشاورزی و شرب کرج  

وی تصریح کرد: مطالعات مذکور پس از جلسات متعدد مورد تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت و همچنین هیات دولت قرار گرفته و بر این اساس میزان آبی که برای حفظ محیط زیست پایین دست سد امیرکبیر ضروری است، با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست محاسبه و تعیین شده و بر اساس مصوبه هیات وزیران در زمان بهره برداری تونل، حقابه زیست محیطی، کشاورزی و شرب کرج رهاسازی خواهد شد. همانگونه که اشاره شد با اضافه شدن آب بین راهی و حقابه شرب شهر کرج، جریان آب رودخانه کرج در حدفاصل سدامیرکبیر و آبگیر بیلقان و جریان آب در پایین دست سدامیرکبیر هیچگاه قطع نخواهد شد و مشکلی برای محیط زیست منطقه پیش نخواهد آمد.