نهادهای نظارتی در تازه‌ترین بررسی‌هایی که پیرامون فدراسیون فوتبال داشته‌اند، ممکن است چند مدیر را احضار و یکی از بازنشسته‌های این فدراسیون را جلب کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، درحالی که از سوی وزارت ورزش و سایر نهادهای مرتبط با رفتن بازنشسته‌ها بارها به فدراسیون فوتبال تذکر داده شده بود اما تاکید بازنشسته‌های این فدراسیون در ماندن حساسیت‌ها را نسبت به این افراد بیشتر کرده تا جایی که پرونده‌هایی برای بررسی شخصی این افراد باز شده است.

برخی نهادهای نظارتی در بررسی‌هایی که داشته‌اند به برخی تخلفات مالی در پرونده تعدادی از مدیران فدراسیون فوتبال رسیده اند و حتی در صورتی که آنها از مسئولیت شان کنار هم بروند بازهم پایشان در این پرونده ها باز خواهد بود و باید به این نهادها پاسخگو باشند. 

براساس بررسی های صورت گرفته در یکی از این پرونده ها ابهامات مالی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان وجود دارد که فرد مورد نظر بزودی جلب خواهد شد تا توضیحات تکمیلی را در این مورد به نهادهای نظارتی ارائه کند.