طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی توسط نمایندگان کمیسیون کشاورزی امروز تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، طرح استیضاح  محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی توسط نمایندگان کمیسیون کشاورزی امروز  تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد و هیات رئیسه این طرح را طی نامه رسمی به کمیسیون کشاورزی جهت طی فرایند استیضاح ارسال کرد.

محورهای طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به شرح زیر است:

  • عدم اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تعیین نرخ پائین خرید تضمینی گندم
  • عدم اجرای قانون برنامه ششم و بودجه سنواتی بخش کشاورزی
  • عدم اجرای بند خ ماده ۳۳ بند ط تبصره ۱۱ قانون برنامه ششم توسط وزارت جهادکشاورزی و دولت در بخشودگی سود
  • کارمزد و جریمه وامهای کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه