کتاب هنر شیعه در دوران قاجار از دربار ناصری تا هنر مردمی ، نوشته پدرام خسرونژاد در موزه زمان رونمایی می شود .

به گزارش خبرگزاری موج، کتاب هنر شیعه در دوران قاجار از دربار ناصری تا هنر مردمی که به فراز و نشیب های جنبه های مختلف هنر در دوران قاجار می پردازد ، روز چهارشنبه ، چهارم اردیبهشت ماه ، در محل موزه زمان رونمایی می شود .

رونمایی از این کتاب با حضور نویسنده، پدرام خسرونژاد  از ساعت 10 تا 12 برگزار خواهد شد .