این کتاب به سبک زندگی و آداب و مهارتهای دانشجویی می پردازد و بواسطه خواندن این کتاب دانشجو با بسیاری از مطالب مهم و ضروری دانشجویی آشنا می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، نشر معارف در آستانه شروع سال تحصیلی جدید کتاب کوله پشتی  سال اولی ها را که برای ورودی های جدید دانشگاه تهیه شده است روانه بازار نشر کرد.

نویسندگی این اثر را حسن قدوسی زاده برعهده داشته که پیش از این نیز از این نویسنده کتاب های متعددی با موضوعات گوناگون در دفتر نشر معارف به چاپ رسیده است.

نویسنده در معرفی کتاب می نویسد:« این کتاب تلاشی است در جهت شناساندن  هرچه بهتر محیط دانشگاه به دانشجویان جدید الورود وآشنایی آن ها با فرصت ها وتهدیدهای دوران دانشجویی. ویژگی های دانشگاه ، نحوه معاشرت با اساتید ، دوستی و دوست یابی ، مهارت های مطالعه ، خوابگاه و مسائل آن ، روابط با جنس مخالف ، ازجمله فصول بیست گانه این کتاب است.»

بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در رابطه با دانشجو و سبک زندگی دانشجویی از جمله ویژگی های دیگر این کتاب ارزشمند است.

نشر معارف این اثر را با تیراژ3000 جلد و در قیمت 12000 هزار تومان روانه بازار کتاب کرده است.