موج
کدخبر : ۳۷۶۰۳۸ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-376038

امینی :

فعال سیاسی اصولگرا گفت: آقای ظریف در جایگاهی قرار گرفته که نمی توانسته دیپلماسی یک نظامِ انقلابیِ اسلامی را درک کند.

به گزارش خبرگزای موج، محمودرضا امینی فعال سیاسی اصولگرا  به فایل صوتی منتشر شده از ظریف وزیر امور خارجه واکنش نشان داد.

-بعد از ترور فیزیکی حاج قاسم توسط غرب، اخیرا شاهد ترور شخصیتی ایشان از سوی غرب زده ها هستیم، به نظر شما چرا این جریان با قهرمان ملی چنین کاری می کند؟

قاعدتا تخریب شخصیت های کشور، برای دشمنان مان منفعت خواهد داشت و به طور کلی هر ارزشی در جمهوری اسلامی مورد هدف ترور قرار گیرد به معنی آن است که دشمنان پایه ها و بنیان های اقتدار را نشانه گرفته اند.

*ظریف یک تکنوکرات با تفکر لیبرال است 

-ظریف درحالی درصدد دوگانه سازی «میدان-دیپلماسی» است که بدون قدرت دفاعی، دیپلماسی هرگز قادر به پیشبرد امور نخواهد بود که اگر بود که باید با گفت وگو داعش را از وحشی گری باز می داشت ولی دیدیم این سردار سلیمانی بود که با توان مدیریت مانع سقوط عراق شد، جایی که ظریف و روحانی حتی در خواب هم نمی دیدند که با گفت وگو حل کنند. به نظر شما این نوع نگاه ظریف نشان از باور اوست یا به دنبال سیاسی کاری است؟

کسانی که آقای ظریف را می شناسند بعید میدانم از صحبت های او تعجب کرده باشند؛ در این اظهارات مشاهده می کنیم که یک تفکر دیگری در فضای کشور صحبت می کند.ظریف یک تکنوکرات با تفکر لیبرال است و در تفکر او جایی برای میدان و مانور نیست و  اساسا شناخت ظریف و امثال او از عرصه دیپلماسی یک شناخت دیگری از جمله تعامل با غرب است البته این بدین معنا نیست که او فردی غیر متدین و غیر مسئول است .

آیت الله بهشتی با اختلافاتی که در نوع نگاه به روند حکومت داری داشت به امام(ره) نامه نوشتند که دو تفکر حاکم بود یکی تفکری که با گفتگو و معامله با آمریکا بود و تفکر دیگر متکی بر اسلام ناب محمدی بود که امام(ره) هم در جواب نامه تفکر متکی بر اسلام را تایید کردند.

*دیپلماسی در ذهن ظریف بدین معناست که باید همه چیز تحت امر او باشد

 اگر بخواهیم نسبت به اظهارات این فایل خوشبینانه قضاوت کنیم این است که ظریف باورهای خودش را مطرح می کند و باور دارد که من مرد دیپلماسی ام و دیپلماسی در ذهن او بدین معناست که همه چیز باید تحت امر او انجام شود.

وقتی باور ظریف این است که همه چیز تحت فرمان دیپلماسی است پس می گوید من میروم مذاکره می کنم و نیازهای مذاکراتی من را میدان رفع کند لذا این امر نشاندهنده این است که اساسا دیپلماسی در ذهن ظریف یک دیپلماسی مخصوصی است. زمانی این تفکر را مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی داشتند  و آقای روحانی هم دارند.

آقای ظریف خوشبینانه باور خود را مطرح می کند، نه قصد خیانتی هست و نه مخالفتی با ارکان نظام وجود دارد اما این سوال مطرح هست که کجای کار می لنگد؟ شاید آقای ظریف در یک فضای انقلابی و یک کشور  اسلامی نمی تواند دیپلماسی اسلامی و دیپلماسی مبتنی بر یک کشور انقلابی را فهم کند. اگر دیپلماسی در یک مفاهمه ذهنی انقلابی و اسلامی شرح شود که ما همه چیز را فدای گفتگو و کنار آمدن نمی کنیم و خودمان در فضای خودمان بعنوان یک کشور اسلامی و بنیان های اسلامی مبانی دیپلماتیک و انقلابی داریم، این حرف را نمی زنیم لذا همین جاست که تعجب میکنیم آقای ظریف با مسائل اسلامی آشناست و چرا اینگونه اظهارات را بیان می کند.

اینطور نبوده که تصور کنیم فقط میدان حاکم بر دیپلماسی بوده است بعنوان مثال در مذاکرات عراق و ایران در زمان جنگ، آقای ولایتی زمانی که می خواست مذاکره کند از میدان درخواست کمک میکرد و می گفت می خواهم دست من قوی باشد چرا که متوجه بود ما در حال جنگ هستیم پس دیپلماسی در حال جنگ می طلبد که میدان یکسری هدایا و ظرفیت هایی را داشته باشد.

آقای ظریف متوجه این نیست که طرف های مذاکره ما خودشان طرف های میدانی اند طرف های دیپلماسی نیستند یعنی آمریکا درحالیکه مذاکره می کند هواپیما و کشتی ما را می زند و ترور می کند. 

ما در دیپلماسی خودمان در حال جنگ هستیم و دیپلماسی اسلامی انقلابی درحال جنگ،  یکسری لوازم و ابزاری دارد که آقای ظریف متوجه آنها نیست.

*هزینه های میدان شهدای ما هستند

میدان هزینه های کمی نداده است؛ هزینه های میدان همه ی شهدای ما هستند و ترور هایی که شده است .اینها کم نیستند.

آقای ظریف مدعی است که کل نظام تفکرشان تفکر حاکمیت میدان است که اگر این چنین است دیپلماسی وزارت خارجه این نظام نباید مطابق آن باشد؟ نکته بعدی در این فایل این است که به چه کسی داریم پیغام میدهیم؟ 

شواهدی در این مصاحبه هست که نشان می دهد این گفت و شنود صرفا مصاحبه برای تاریخ نیست، بلکه یک روند تبیین شهرت و مقبولیت انتخاباتی است؛ هرچند آقای ظریف می گوید وارد انتخابات نمی شود  اما نشان می دهد یک سناریو در این مصاحبه وجود دارد ؛ نمیگویم که ظریف شخصا در این سناریو دخیل است شاید با دید خوشبینانه می توان گفت که این مصاحبه برای تاریخ است اما از طرفی هم نمی توان به افراد سیاسی آنقدر خوشبین بود.

*ظریف درکی از دیپلماسی نظامِ انقلابیِ اسلامی ندارد

نشر این مصاحبه با کار داخلی است یعنی در همانجایی که این مصاحبه انجام شده است ممکن است منتشر شده باشد.

متاسفانه آقای ظریف در جایگاهی قرار گرفته که نمی توانسته دیپلماسی یک نظامِ انقلابیِ اسلامی را درک کند و نمی تواند این نوع دیپلماسی و خواستگاه مردم را که قدرت را دوست دارند، فهم کند.

 این حرف را من از خود اقای ظریف شنیده ام که می گوید مقام معظم رهبری  گفتند من نظرات تو را قبول ندارم اما چون یک مخالف منصف هستی صحبت های تورا قبول میکنم.

بنابراین این یک واقعیتی است که آقای ظریف میدان را به درستی تشخیص نمی دهد چرا که حتی یک روز لباس میدان بر تن نکرده است و برگه پایان خدمت خودش را در حالی گرفته که حتی یک روز در پادگانی نبوده است؛  همان زمانی که در آمریکا بوده برگه پایان خدمت اش را گرفته است بنابراین از مسائل نظامی کاملا بی اطلاع است لذا فهم و درک مباحث میدانی را متوجه نیست . 

-به نظر شما هدف از این اقدام، دوقطبی سازی انتخاباتی است یا ظریف اهداف دیگری دنبال می کنند؟

اگر بگوییم  یک هدف را شامل می شدند که خودمان رافریب داده ایم. یک دولتی 8 سال در کشور کار کرده  و برگه موفقیت خودش فقط مذاکره بوده است و در بسیاری از مذاکرات از خطوط تعیین کننده رهبری و نظام عبور کرده است.

علیرغم اینکه ظریف میگوید مردان میدان مفاهمه ای از اقتدار و یا جایگاه قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی ندارند و تصور ایشان این است که ما یک مزیت معنایی داریم باید بگویم هیچ تعریفی برای این مزیت ها بعنوان واقع در ذهن شان نیست اما واقعیت این است که مقبولیتی برای این تفکر دیگر وجود ندارد.

یکی از راه های متعارف افول های سیاسی دوگانه سازی است مثلا دوگانه «میدان-دیپلماسی» است، اینها ادبیاتی است که در اذهان عمومی می نشیند اما بازهم مشکلات مردم این چیزها نیست بلکه مشکلات معیشتی است اما این بدین معنا نیست که مردم مباحث مربوط به امنیت را نمی دانند و برای شان مهم نیست. فشارهای معیشتی برای مردم غیر قابل تحمل شده است که همین فشارها یکی از راهای بازسازی ها و گرفتن امتیاز در ایام انتخابات است کمانکه بعید نیست که در ایام نزدیک تر به انتخابات یک گشایشی ایجاد شود.

مردم از جایگاه خودشان و ظرفیت های علمی شان خوشحال اند اما از ظرفیت های اقتصادی شان رنج می برند لذا فقط یک دوقطبی «ظریف-سلیمانی» و «میدان-دیپلماسی» نیست بلکه یک بازسازی عدم مقبولیت و مقبولیت در مقابل دغدغه هایی است که مردم دارند.

*دولت نمی تواند از حاکمیت جدا شود

-ظریف حاکمت را با نگرش جنگ سردی متهم میکند و می گوید مسائل اقتصادی وانسجام ملی هم در قدرت یک کشور موثر است، چرا به این نکته اشاره نمی کند که این دو مولفه قدرت دست دولت خودشان بود و اگر واقعا مردم برای شان مهم بودچرا برای تحقق این دو مهم تلاش نکردند؟

این یک فرار رو به جلوست و دولت نمی تواند از حاکمیت جدا شود.  دولت نتوانسته مشکلات اقتصادی مردم و معیشتی آنها را رفع کند بنابراین اگر امنیت کشور هم دست شان بود قطعا به همین اندازه ضعف داشتیم. پس یک دولت عدم توان و ضعیف شده داریم .

تمام عرصه پشتیبانی این دولت هیچ توجیهی ندارند مگر اینکه بتوانند یک گفتمان و یا سناریویی را طرح کنند تا بتوانند کسی را بعنوان کنشگر سیاسی قابل توجه در انتخابات ارائه دهند.

آقای ظریف که اساسا از مسائل فرهنگی و اقتصادی هیچ بُن مایه ای ندارد و از مسائل سیاسی هم  با نظام و حاکمیت و خواستگاه مردم فاصله دارد،  نمی تواند مسئولیتی را مقابل اقتصاد کشور بپذیرد.

در این فایل نکته جالبی وجود داشت و آن اینکه شاید اگر مردم همین تفکر ماتریالیستی را داشته باشند خواستگاهشان باید اینگونه باشد که یک فرد اقتصادی بیاید و کارهای شان را انجام دهد.

*فایل صوتی ظریف کاملا هدایت شده منتشر شده است

-آیا قابل پذیرش هست که این مصاحبه با مدیریت یکی از چهره های شبه امنیتی کابینه تهیه شده، به سرقت رفته باشد؟ آیا این گزینه احتمال هست که عمدا به بیرون درز کرده باشد؟

اساسا درزی نمی بینم بلکه توزیع میبینم چرا که قبل از اینکه در شبکه اینترنشنال و دیگر شبکه های خارجی منتشر شود بین بعضی از شاخص ها و احزاب و گروه ها توزیع شده بود لذا یک توزیعی برای یک مقصد خاصی دنبال شده است.

بنابراین نمی توان گفت یک عنصر نفوذی وجود دارد بلکه این فایل به صورت هدایت شده منتشر شده است.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

نظرات:
  • باسلام. اینجانب محمدصادق امینیان دانشجوی دکتری در دانشگاه وین انزجار خود را از سخنان اقای ظریف اعلام میدارم. بنده در سنوات گذشته احساس میکردم که ایشان مرد دیپلماسی است ولی پس از گستاخی ایشان به حاج قاسم و سپاه قدس متوجه عدم صداقت وی شدم... حتی من و چند تن از دوستانم در هفته گذشته تجمع اعتراضی خود را مقابل محا سفارت ایران در وین برگزار کردیم و مراتب اعتراض خود را به سخنان ظریف اعلام نمودیم.

دیدگاه

مهمترین اخبار

آرشیو

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها