عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اروپایی ها به ایران مانند کشور جهان سوم نگاه می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، جواد کریمی قدوسی در توییتی نوشت: به وضوح می توان مشاهده کرد اروپایی های متکبر به کشورهایی مانند ایران به دید جهان سومی نگاه می کنند، از این رو زمانی به کشورمان می آیند که دست برتر را داشته باشیم که روند کنونی تایید کننده این امر است.