نماینده تهران در مجلس گفت: مدیریت و حراست دانشگاه تهران باید به دلیل حضور افراد غیر دانشجو در اتفاقات روز گذشته پاسخگو باشند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود صادقی در توییتی نوشت: به گفته ی شاهدان عینی در وقایع تأسف بار  دیروز  در دانشگاه تهران حضور افراد غیر دانشجو از خارج از دانشگاه کاملا مشهود بوده است. مدیریت دانشگاه، مخصوصا حراست، باید پاسخگو باشد.