عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: چرا روحانی در برابر تخلفات برادرش سکوت کرده است؟

به گزارش خبرگزاری موج، جواد کریمی قدوسی با انتشار توییتی نوشت: رای بدوی پرونده تقلید صدای حسن روحانی توسط حسین فریدون صادرشد. در نهایت رای به برائت خبرگزاری دانشجو و بنده از اتهام انتصابی صادرگردید. این رای مهر تائیدی است بر ادعایی بنده مبنی بر تقلید صدای رییس جمهور توسط برادرش و صدور دستورهایی که بعضا خود حسن روحانی از آنها اطلاعی نداشته است.

وی افزود: با توجه به ادعا آقای رئیس جمهور مبنی بر مبارزه با هرگونه فساد و اعمال غیرقانونی، عجیب است که ایشان در برابر تخلفات برادر خود سکوت کرده و از او حمایت می کند.