صبح امروز با حضور حسن روحانی بخش جنوبی مترو تهران به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، صبح امروز یک شنبه با حضور رییس جمهوری ایران حسن روحانی بخشی از خط ۶ مترو تهران افتتاح شد.

9 کیلومتر از خط 6 مترو شامل سه ایستگاه دولت آباد، بعثت و میدان شهدا می‌شود و ایستگاه میدان شهدا نیز در تقاطع با خط 4 قرار گرفته است تا امکان سفر میان خطوط 6 و 4 وجود داشته باشند.

خط 6 مترو تهران با طول 32 کیلومتر در 27 ایستگاه طراحی شده است که از دولت آباد شهر ری آغاز می شود و تا سولقان ادامه دارد.

15 کیلومتر دیگر از بخش شمالی خط 6 نیز با 6 ایستگاه تا محدوده اشرفی اصفهانی قرار است تا پایان سال 98 به بهره برداری برسد.