عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عراقچی به جای تحریک احساسات مردم به مجمع تشخیص بیاید و در این مجمع حرف خود را مطرح کند.

به گزارش خبرگزاری موج، غلامرضا مصباحی مقدم در توییتی با انتقاد از برخی مواضع درباره لوایح پالرمو و CFT نوشت: آقای عراقچی اگر می خواهند دیدگاه خود را مطرح کرده و تاثیرگذار باشد، به جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیایند و اظهارات خود را برای یک عده نخبه کشور که از مشاوران عالی رهبری برای تصمیم‌گیری در این گونه موارد هستند، بیان کنند نه برای عامه مردم که نوعی تحریک احساسات آنها نیزمحسوب می‌شود.