وزیر جهاد کشاورزی گفت: سیب و پرتقال بازار شب عید تأمین و سیب به کلیه استان‌ها ارسال شده است؛ پرتقال هم خریداری شده و تا آخر بهمن‌ماه به استان‌ها فرستاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره میوه شب عید گفت: سیب و پرتقال بازار شب عید تأمین و سیب به کلیه استان‌ها ارسال شده است؛ پرتقال هم خریداری شده و تا آخر بهمن‌ماه به استان‌ها فرستاده می‌شود.

حجتی با اشاره به تنظیم بازار گوشت قرمز در بازار تاکید کرد: اکنون ۳۰ هزار تن گوشت در سردخانه‌ها موجود است. بنا شد گوشت به صورت هدفمند توزیع شود تا از نشتی که در گوشه و کنار به بازار داشت جلوگیری به عمل آید.

وی درپایان خاطر نشان کرد: وقتی گوشت به صورت هدفمند در اختیار گروه های هدف قرار بگیرد، دیگر شاهد صف های طولانی به خصوص در مورد گوشت منجمد نخواهیم بود.