عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: مجلس به خاطر رفتار کذایی نماینده سراوان وقت و امکانات بیت المال را هدر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سیدمحمد حسینی در توییتی نوشت: وا اَسَفا. مجلس که باید در رأس امور باشد و نمایندگانش عصاره فضائل ملت، چنان تنزل یافته که رفتار کذایی نماینده سراوان و واکنش یک شهروند را به موضوعی ملی تبدیل می کند و با تشکیل جلسه غیرعلنی که مختص مباحث بسیار مهم و محرمانه است وقت و امکانات بیت المال را هدر می‌دهد!