اینکه شخصی را بتوان از روی شماره تلفن پیدا کرد شاید امری غیرباور باشد، اما جالب است بدانی این موضوع به عنوان یک پروژه در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در ارائه جدیدترین تکنولوژی همواره نام گوگل پیشتاز است و هر زمان صحبت از یک تکنولوژی جدید به زبان می آید بدون شک یکی از اهداف افکار عموم معطوف به شرکت گوگل می شود. تکنولوژی جدید گوگل که گویا قصد دارد همگان را شگفت زده کند در ارتباط با یافتن افراد است.

در این سیستم افراد خاص یا عام معنی ندارند و همگان در یک طیف در موتور جستجو یافت می شوند؛ این پروژه به صورت پایلوت در چین کلید خواهد خورد به صورتی است که افراد مختلف را می توان به صورت مخفی در موتور جستجو گوگل ردیابی کرد.

به گزارش خبرنگار موج، شرکت گوگل به صورت رسمی این موضوع را تأیید نکرده است و باید همچنان منتظر واکنش های متخصصان این حوزه در ارتباط با این پروژه احتمالی بود.

گفتنی است تکنولوژی های گوگل در زمان های مختلف به صورت مخفی شروع به کار می کردند و به آرامی به جامعه منتقل می شدند به نحوی که تمام مردم، موضوع جدید که به عنوان یک تکنولوژی نامیده می شود را می توانند به راحتی هزم کنند.

این ترفند گوگل از گذشته تا به کنون سیر مثبتی را داشته است و علاوه بر اینکه همین امر سبب شده تا جوامع مختلف در مقابل پیدایش جدیدترین تکنولوژی ها گارد نگیرند در کنار آن استقبال بی نظیری را همیشه به دنبال داشته است.

البته با انتشار این خبر بسیاری از کارکنان شرکت گوگل تقاضا کردند که آن ها نیز در جریان این پروژه قرار بگیرند که تا کنون جوابی از طرف مسئولان بلندپایه این شرکت به کارکنان ارائه نشده است. لازم به ذکر است شرکت گوگل همواره یکی از پیشگامان حفظ حریم شخصی افراد نیز به حساب می آید و تمام مسائل امنیتی درابره حفظ حریم شخصی را در تمام سرویس های خود رعایت می کند و سوال اصلی این است که آیا این موضوع با این نوع نگرش گوگل متفاوت نیست؟