ناسا می گوید تصویر این واقعه را زمانی ثبت کرده که روی تپه های این سیاره اثری از پوشش همیشگی آنها دیده نمی شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از ناسا، سازمان فضایی آمریکا جدیدا از تابستان سیاره مریخ تصویری را منتشر کرده است. مدار گرد مریخی Reconnaissance این تصویر را در زمانی ثبت کرده که روی تپه های این سیاره اثری از پوشش همیشگی آنها دیده نمی شود. فقط توده های کوچکی از یخ در سایه تپه های دیگر باقی مانده است.

به گفته ناسا قطب شمال مریخ در انبوهی از تپه های شنی محاصره شده است. در این منطقه، تپه ها در فصل زمستان با لایه ای از یخ خشک پوشیده می شوند.