وزیر انرژی الجزایر از کشف میدان گازی جدیدی در جنوب غرب این کشور خبر داده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رویترز، محمد ارکاب وزیر انرژی الجزایر گفت این کشور میدان گازی جدیدی را در جنوب غرب این کشور کشف کرده که می تواند نقش مهمی در افزایش توان صادراتی الجزایر بازی کند و کمک کند الجزایر بتواند بازارهای صادراتی خود را حفظ کند. 

الجزایر یکی از صادرکنندگان اصلی گاز به اروپا است. با این حال، با توجه به افزایش میزان مصرف گاز در داخل این کشور و عدم افزایش تولید گاز در سال های اخیر، حجم صادرات گاز این کشور به خارج تا حد زیادی مورد تهدید قرار گرفته است.

به گفته وزیر انرژی الجزایر، میدان گازی که به تازگی کشف شده این توان را دارد 275 مترمکعب گاز و 300 لیتر میعانات را در مدت 1 ساعت تولید کند. محمد ارکاب وزیر انرژی الجزایر، کشف میدان گازی جدید در جنوب غرب این کشور را حامل پیام مثبتی برای اقتصاد این کشور دانسته است.