مانور نظامی باد شمالی امروز با حضور ۱۰ هزار پرسنل شامل حدود ۷۰۰۰ سرباز خارجی در شمال شرقی سوئد آغاز می‌شود .

به گزارش خبرگزاری موج، مانور نظامی باد شمالی که تا ۲۷ مارس ادامه خواهد داشت، شامل نیروهای سوئد ، ارتش آمریکا ، انگلیس، نروژ و فنلاند خواهد بود. اکثر نیروهای شرکت‌کنندگان از کشورهای همسایه سوئد هستند؛ نروژ حدود ۴۵۰۰ سرباز و فنلاند حدود ۱۵۰۰ سرباز می‌فرستد. رزمایش باد شمالی  برای ارتقای قابلیت‌های جنگی مشارکت‌کنندگان در زمستان و تقویت قابلیت عملیات‌های جنگی مشترک است.