عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته است:"پاکستان و هند با توجه به سلاح های جدیدی که اکنون در اختیار دارند، از پس یک جنگ جدید برنمی آیند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از راشاتودی، عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته است:"پاکستان و هند با توجه به سلاح های جدیدی که اکنون در اختیار دارند، از پس یک جنگ جدید برنمی آیند. وی افزوده: من و نارندرا مودی نخست وزیر هند باید راهی برای حل بحران امنیتی جاری در روابط دو طرف بیابیم.

عمران خان در خلال یک مصاحبه تلویزیونی کوتاه در روز چهارشنبه(8 اسفندماه) گفت:"نه من و نه همتای هندی ام نارندرا مودی قادر نخواهیم بود وضعیت جاری را اگر تنش ها میان هند و پاکستان افزایش یابد کنترل کنیم". نخست وزیر پاکستان از آمادگی اسلام آباد برای همکاری با دهلی نو به منظور تحقیق در مورد حوادث اتفاق افتاده اخیر در روابط دو کشور خبر داده است. عمران خان در ادامه گفته ما همچون دیگر دولت ها نمی توانیم به کشوری دیگر اجازه دهیم مثل قاضی، هیات منصفه و یا اجراکننده حکم در داخل خاکمان با ما رفتار کند.  عمران خان گفته است:"عملیات هوایی روز چهارشنبه پاکستان در داخل خاک هند فقط در راستای نمایش قدرت و عزم پاکستان برای دفاع از قلمرو خود صورت گرفته است.

عمران خان اعلام کرده در جریان حمله هوایی به هند سعی کردیم نسبت به اینکه هیچ تلفات و یا آسیب ناخواسته ای اتفاق نیفتد اطمینان خاطر حاصل کنیم.