نتایج اولیه انتخابات نیجریه نشان می‌دهد که بوهاری پیشتاز است و در 7 ایالت از ۳۶ ایالت نیجریه قطعا پیروز شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، بوهاری ، ۵۱ درصد از آرا را به دست آورده درحالیکه رقیب وی،  آتیکو ۴۶ درصد در اختیار دارد. آتیکو در چهار ایالت و ابوجا، پایتخت پیروز شده، ابوجا یک ایالت نیست بلکه یک منطقه جدا شده در انتخابات است. در نتایج موقت مراکز ایالت‌ها که هنوز از سوی کمیسیون انتخابات نیجریه تأیید نشده، بوهاری نیز چهار ایالت را به دست آورده درحالیکه آتیکو تنها یک ایالت را به دست آورده است.

در ایالت کانو واقع در شمال نیجریه، صدها تن پیشتازی موقت بوهاری را جشن گرفتند. بوهاری در پاسخ به سوالی درباره نتایج اولیه انتخابات گفت: نمی‌خواهم به شایعات تکیه کنم. ما منتظر نتایج کامل اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات می‌مانیم.

اما رئیس حزب دموکراتیک مردم آتیکو گفت که شمارش انتخابات غیرقابل قبول و نادرست است: نتایج به نفع حزب بوهاری دستکاری و کنسل شده تا در قدرت باقی بماند.

حزب کنگره در بیانیه‌ای اعلام کرد که حزب رقیب برنامه‌ای بدبینانه برای بی اعتبار کردن کمیسیون انتخابات دارد که به عنوان برنامه پشتیبان در صورت ناکامی در انتخابات در نظر گرفته شده است.

نتایج نهایی که احتمالاً در روزهای آتی اعلام می‌شود، نشان می‌دهد که کدامیک از رأی دهندگان بیشترین اعتماد را به اصلاح اقتصادی دارند که از رکود ۲۰۱۶ دچار دگرگونی شده است.

انتظار می‌رفت که یک انتخابات آزاد و به نسبت آرام فصل جدیدی بر روی تاریخچه نا بسامان سیاسی نیجریه بگشاید اما به تأخیر افتادن آن باعث بروز تردیدهایی شد. تأخیر یک هفته‌ای در برگزاری این انتخابات، اعتماد مردمی را به این روند از میان برد و باعث کاهش حضور شرکت کنندگان در آن شد. یک گروه مدنی که بر انتخابات نیجریه نظارت داشت، اعلام کرد که میزان شرکت کنندگان ۳۶ تا ۴۰ درصد بود.