رهبر حزب کارگر انگلیس گفت : در صورت به قدرت رسیدن احتمالا یک همه پرسی دیگر بر سر بریگزیت برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس برای آن که در آینده از برگزاری یک همه پرسی دیگر بر سر بریگزیت حمایت کند تحت فشار قرار دارد.

ماه گذشته میلادی پارلمان انگلیس طرح ترزا مِی  برای بریگزیت را رد کرد و اکنون یک بن بست در این پارلمان بر سر چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ایجاد شده است. در وضعیت فعلی سناریوهای دیگر نظیر خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا یا برگزاری یک همه پرسی دیگر بر سر بریگزیت مطرح شده اند.

جرمی کوربین در مورد این که آیا در آینده و در صورت به قدرت رسیدن، یک همه پرسی دیگر بر سر هر گونه توافق به دست آمده در مذاکرات با اتحادیه اروپا برگزار می کند، اظهار کرد: ما در نظر داریم که چنین توافقی را برای مردم توضیح دهیم.

کوربین در پاسخ به درخواست برای شفاف‌سازی بیشتر و این که آیا برگزاری یک همه پرسی دیگر را مد نظر دارد گفت: ما اکنون درباره این مساله در حزب مشغول بحث هستیم.

در یک هفته گذشته ۹ نفر از قانونگذاران حزب کارگر این حزب را به دلیل رویکردش نسبت به بریگزیت و همینطور در اعتراض به آنچه که مواضع ضدیهودی رهبر حزب خواندند، ترک کردند.