یکی از دغدغه کسانی که می خواهند وام مسکن بگیرند خرید برگه تسهیلات وام مسکن است.

به گزارش خبرگزاری موج، خرید مسکن که این روز ها به یکی از بزرگترین چالش‌های مردم تبدیل شده است و با بالا رفتن اجاره‌ ها و مشکلات اجاره نشینی باعث شده است خانواده ها به خرید خانه ترغیب شوند که با توجه به شرایط موجود این روزها خرید خانه بدون گرفتن وام مسکن برای بسیاری از افرادی امکان پذیر نیست.

بر این اساس زوج‌های تهرانی برای دریافت وام 100 میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند. آن‌ها باید ۱۰ میلیون تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت آن باید ۴۰ برگ تسه خریداری شود، دو میلیون تومان اضافه می‌ شود.

در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۲ میلیون تومان صرف شود.