در پی انتخاب تورج دهقانی زنگنه به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از سوی هیئت وزیران، اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری  معاون اول رئیس جمهور مصوبه ۱۵ اردیبهشت ماه هیئت وزیران مبنی بر انتخاب تورج دهقانی زنگنه به عنوان مدیرعامل جدید هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

گفتنی است پیش از این در تیرماه ۱۳۹۶ فرزانه شرفبافی پس از سه ماه سرپرستی، به عنوان مدیرعامل هما منصوب شد که یک شنبه ۱۵ اردیبهشت در پایان این ۲۲ ماه فعالیت شرفبافی، دهقانی زنگنه رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی و مدیرعامل سابق هواپیمایی معراج به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیرعامل جدید ایران ایر از سوی هیأت وزیران انتخاب و منصوب شد.

حکم مدیرعامل جدید هما