وحید مرندی مقدم گفت: در حال حاضر زمانبندی استانداردسازی خودروهای تولید و مونتاژ داخلی در بازه زمانی یکسان تنها برای خودروهایی است که اکنون در حال تولید است و مجوز تولید و مونتاژ خودروی جدید تنها با مجوز 85 گانه امکان پذیر است.

معاون سازمان استاندارد در گفتگو با خبرگزاری موج با اشاره به اینکه آمار تولید استاندارد خودروسازان داخلی به میزان تولید آن ها بستگی دارد گفت: در حال حاضر نمی توان آمار دقیقی تا قبل از زمان استانداردسازی خودروها اعلام کرد. در واقع استانداردهای 85 گانه در سه مرحله قرار است انجام شود؛ در مرحله اول 65 آیتم، در مرحله دوم 75 آیتم و در مرحله سوم 85 استاندارد باید رعایت شود. در واقع اگر خودروسازی تا 1 دی 97 استاندارد 75 گانه را کسب کرده باشند، تا یک سال دیگه مجوز آن ها تمدید می شود تا به استاندارد 85 گانه دست یابند و اگر بعد از 1 دی ماه اقدام کنند، باید استاندارد 85 گانه را ارئه کنند تا مجوز تولید آن ها تایید شود.

مرندی با رد این موضوع که استاندارد سختگیرانه است افزود: این استاندارد 85 گانه حداقل های روز دنیا است که در اروپا رعایت می شود، حتی برخی خودروسازان اروپایی از این استاندارد 85 گانه گذشته اند. به عبارت دیگر اتحادیه اروپا استاندارد 85 گانه را الزامی کرده، اما خودروساز اروپایی فراتر از آن عمل می کند، برای نمونه در اروپا ایربگ اجباری نیست، اما خودروسازان این قاره بیش از 12 ایربگ در خودروهای خود استفاده می کنند. این در حالی است که در ایران با زور دستگاه های نظارتی دو ایربگ در خودرو بکار می رود. بنابراین استاندرد 85 گانه سخت گیرانه نیست.

معاون سازمان استاندارد با تاکید بر اینکه خودروسازان ایرانی برای مونتاژ خودروهای چینی نیز باید تاییدیه سازمان استاندارد را داشته باشند گفت: خودروسازان داخلی قبل از مونتاژ خودروی چینی باید مطابق استاندارد 85 گانه مذاکره و قرارداد خود را پیش ببرند. همچنین زمانبندی رعایت استاندارد 85 گانه تنها برای خودروهای در حال تولید است و هر خودروی جدیدی که قرار باشد در داخل تولید یا مونتاژ شود باید با استانداردهای 85 گانه از خط تولید خارج شود.