فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: با اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده به قلیان سراها یک واحد صنفی عرضه قلیان متخلف در خمینی شهر پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سرهنگ علی جعفری نژاد با اشاره به طرح تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی و جلوگیری از عرضه و استعمال مواد دخانی به ویژه قلیان در قهوه خانه ها بیان داشت: یک قلیان سرای غیر مجاز در خمینی شهر پلمب شد.

وی افزود:ماموران پلیس در اجرای این طرح یک واحد صنفی عرضه قلیان را به علّت فعالیت غیرقانونی و عدم پایبندی به قوانین صنفی پلمب و تعداد 65 جام قلیان 195 متعلقات آن جمع آوری و یک نفر به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهربه خانواده ها توصیه کرد: مراقب فرزندانشان باشند تا قهوه خانه ها و قلیان سراها به پاتوق آنها و یا گذراندن اوقات فراقتشان تبدیل نشوند زیرا در آنجا با دوستان نابابی آشنا می شوند که زمینه انحراف آنها را فراهم می کنند.