مدیر آبفا منطقه 4 اصفهان ازبرگزاری برنامه پویش ملی لبخند آب با حضور بیش از 5 هزار و 700 نفر در منطقه 4 اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، صالح گفت: هشتمین برنامه پویش ملی ایران به لبخند تو زیباست با حضور بیش از 5 هزار و 700 نفر در پارک لاله در منطقه 4 اصفهان برگزار شد.

وی با اشاره به هدف از برگزاری این برنامه اعلام کرد: ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب بین مردم یکی از راههای تامین پایدار آب شرب مشترکین می باشد

 صالح بارندگی های اخیر را دلیل بر رفع بحران کم آبی در استان ندانست و عنوان کرد: در سال آبی 98و97 بارندگی های مطلوبی  در کشور و بدنبال آن  در استان صورت گرفت اما این امر دلیل بر رفع بحران کم آبی در کشور و استان نمی شود باید همچنان مصرف بهینه آب را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: برخی از مردم بر این باورند که چون آب در بستر رودخانه زاینده رود جاری ست و آب به حد کفایت پشت سد ذخیره شده است دیگر مدیریت مصرف بهینه آب آنچنان ضرورتی ندارد در حالیکه فرهنگ مصرف بهینه آب باید درجامعه نهادینه شود چه درترسالی چه در زمان خشکسالی باید آب به روش درست مصرف گردد.

مدیر آبفا منطقه 4 با بیان اینکه تبعات پدیده خشکسالی با  بارندگی های اخیر رفع نمی شود، گفت:تبعات ناشی از پدیده خشکسالیهای متوالی که در دهه اخیر صورت گرفت به حدی گسترده است که با بارش های اخیر رفع نمی شود پس باید به منظور غلبه بر اثرات ناشی از بحران کم آبی ،آب را بهینه مصرف کنیم.

آبفا اصفهان (2)