مدیر جهادکشاورزی شهرستان خلخال از آغاز برداشت محصول گیلاس و آلبالو در بیش از 100 روستای شهرستان خلخال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، بهبود علیزاده عصر امروز از آغاز برداشت محصول گیلاس و آلبالو در خلخال خبر داد و اظهار کرد: امسال برداشت محصول آلبالو و گیلاس در بیش از یکصد روستای شهرستان خلخال تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص میزان تولید گیلاس و آلبالو گفت: بیشترین سطح باغات شهرستان خلخال مربوط به درختان سردرختی و هسته دار ودانه دار بوده که آلبالو و گیلاس در تمامی روستاهای شهرستان خلخال در سطح وسیعی کشت شده که امسال بیش از 550تن گیلاس و آلبالو برداشت خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خلخال افزود: ارقام محصول آلبالو بومی و مجاری و گلاس زرد بومی و تک دانه مشهد بوده که بیشتر علاوه بر مصرف در پذیرایی صرف تولید مربا شده که با فراوری این محصول علاوه بر افزایش قیمت  موجب سود خوب برای کشاورزان وبهره برداران در روستاها می شود.

علیزاده بازار مصرف محصولات میوه خلخال را استان های شمالغرب و مرکز کشور  عنوان و گفت: به لحاظ طعم و کیفیت وارگانیک بودن محصولات خلخال بیشترین خریداران را در بازار مصرف دارد.

وی تصریح کرد: قیمت آلبالو و گیلاس ابری و گیلاس تک دانه مشهد شهرستان خلخال به ترتیب درباغات 2 هزار تومان ، 3000هزار تومان و 5000هزار تومان به فروش می رسد که دربازار مصرف این قیمت بعضا با افزایش دو برابری به دست هموطنان می رسد.