مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  محسن مومنی به همراه مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اصفهان  از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کردند.

مدیرعامل هلال احمر اصفهان