معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: 8 بسته ویژه سرمایه گذاری در حوزه گردشگری سلامت برای ارایه در اجلاس اکو تهیه شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، ناصر محمودی بیان داشت: 8 بسته ویژه سرمایه گذاری در حوزه گردشگری سلامت برای ارایه در اجلاس اکو تهیه شده است.

وی گفت: با توجه به تاکید استاندار محترم تهیه بسته سفر، بسته سرمایه گذاری و برگزاری نمایشگاه صنایع دستی از جمله وظایف محول شده به اداره کل میراث فرهنگی استان بود.

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به تاکید استاندار اردبیل و قابلیت های استان 8 بسته سرمایه گذاری با رویکرد آبدرمانی و هتل بیمارستان به دوزبان انگلیسی و فارس تهیه شده که در روز اول اجلاس در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.

محمودی ادامه داد: همچنین در این خصوص پنل تخصصی سرمایه گذاری برای نمایندگان بخش خصوصی کشورهای عضو اکو برگزار خواهد شد تا ظرفیت های سرمایه گذاری استان به صورت تخصصی در این پنل مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: همچنین در این زمینه گزارشی از وضعیت کلی آبدرمانی های استان جهت معرفی به اعضا ارایه خواهد شد.

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل افزود: جلسات متعددی با موسسات مردم نهاد انجام گرفته است و در نهایت این موسسات با توجه به حوزه فعالیت در سه گروه  برای برگزاری نمایشگاه صنایع دستی، ارایه بسته سفر و اجرای پنل مشخص گردیده است.