کیفیت هوای اصفهان امروز با شاخص کیفی ۶۵ در وضعیت سالم ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان طی ۲۴ ساعت منتهی به امروز با میانگین ۶۵ همچنان در وضعیت سالم ثبت شد.

بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمد‌آباد روی عدد ۷۵، خیابان رودکی روی عدد ۵۸، خیابان استانداری روی عدد ۵۳، خیابان چهارباغ خواجو روی عدد ۶۵ و بزرگراه خرازی روی عدد ۷۵ قرار دارد.