5 بازیکن اصفهانی به اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، 5 نوجوان اصفهانی به سومین مرحله از اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال نوجوانان دعوت شدند.

علی فرهادی، صادق صالحی، سبحان نادری، مسیح مرادی، مهران نفری5 بازیکن اصفهانی هستند که به همراه 45 فوتبالیست دیگر به سومین مرحله از اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال نوجوانان دعوت شدند.

گفتنی است؛ سومین مرحله از اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال نوجوانان از 28 تا 31 اردیبهشت در تهران برگزار می شود.