جشنواره غذای سنتی "انواع کوکو و سبزی" ویژه بانوان در فرهنگسرای غدیر شهرداری فلاورجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، جشنواره غذای سنتی "انواع کوکو و سبزی" با ارائه طبخ انواع کوکو و کوفته از جانب بانوان فلاورجانی در فرهنگسرای غدیر برگزار شد.

 گفتنی است؛ در پایان بنا به داوری های بعمل آمده توسط هیئت داوران از غذاها، از 5 نفر از بانوان شرکت کننده در جشنواره غذای سنتی "انواع کوکو و سبزی" با اهدای جوایز تقدیر شد.

جشنواره غذای سنتی - اصفهان