بازیکن فصل گذشته تیم ملی حفاری اهواز به تیم گیتی پسند اصفهان پیوست.

 به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حسین فهیمی بازیکن فصل گذشته ملی حفاری اهواز بعد از مذاکره و توافق با مدیران گیتی پسند رسماً به این باشگاه پیوست.

فهیمی ، بازیکن فصل گذشته تیم ملی حفاری اهواز 4  سال به عنوان لژیونر در تیم گاز عراق فعالیت داشته است.