یک متخلف شکار و صید در شهرستان فریدونشهر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محیط بانان از مناطق شکار ممنوع وآزاد شهرستان فریدونشهر،  یک متخلف شکار را دستگیر کردند.

گفتنی است؛ متخلف شکار به همراه تعداد یک قبضه سلاح ساچمه زنی و یک قطعه کبک شکار شده دستگیر وبه مراجع قضایی معرفی شد.