وزیر جهاد کشاورزی از مراکز تولید و پرورش ماهیان زینتی راوند کاشان بازید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان،  محمود حجتی امروز از کارگاه های پرورش ماهیان زینتی راوند کاشان بازدید  و با بیش از 100 نفر از فعالان این حوزه دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است؛ وزیر جهاد کشاورزی همچنین بازدیدی از طرح ناموفق شهرک 300 هکتاری ماهیان زینتی راوند کاشان داشت.

ماهیان زینتی