فرماندار سیریک پس از 9 ماه فعالیت کاری به عنوان فرماندار سیریک جهت شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، عبدالله پرتابیان فرماندار شهرستان سیریک پس 9ماه فعالیت کاری در این شهرستان از سمت خود استعفا داد.

وی  8 مرداد ماه سال گذشته از سوی استاندار هرمزگان به سمت فرماندار شهرستان سیریک منصوب شد.

به گفته منابع آگاه در این شهرستان وی قصد کاندیداتوری  در انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده  غرب هرمزگان را دارد.

پرتابیان در کارنامه کاری خود 17 سال شهردار خمیر، 2 سال فرماندار شهرستان بستک و 9 ماه فرمانداری شهرستان سیریک را دارد.